Registrera betalning av påminnelse/inkasso från kreditbolag

Om du har fått en påminnelsefaktura från ett kreditbolag ska du göra följande för att betala själva ursprungsfakturan samt eventuella avgifter.

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
  2. Öppna den leverantörsfaktura som ligger till grund för påminnelsen du har fått från kreditbolaget.
  3. Ändra OCR/Refnr och Bankgiro/kontonr till det som står på påminnelsen från kreditbolaget.
  4. Ändra fältet Belopp att betala till det totalbelopp som står på påminnelsen (dvs ursprungsbelopp, ränta och påminnelse/inkassoavgifter).

En dialogruta visas med information om att beloppet du har ändrat till är större än betalförslaget och att fakturan kommer att få ett kvarvarande saldo.

  1. Klicka på Ja.
  2. Betala fakturan enligt dina normala utbetalningsrutiner.

När du sedan får information från banken att utbetalningen är gjord ska du ändra betalstatusen på leverantörsfakturan till Betald.

Gör sedan så här för att hantera de extra avgifterna från kreditbolaget:

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor och öppna fakturan som inte var betalad i tid.
  2. Gå till fliken Betalningar.

Här ser du den betalning du gjorde tidigare och fakturan har nu ett minussaldo.

  1. Välj kommandot Ändra betalstatus.
  2. Lägg in en betalning med det minusbelopp som föreslås (ränta och påminnelseavgifter) och ange det konto du har för räntekostnader för leverantörsskulder.

Om du gör båda betalningarna via samma utbetalningsjournal (inte ett verifikat per affärshändelse) kommer konteringen att se ut så här:

Om betalningarna är med på olika journaler (eller ett verifikat per affärshändelse) kommer det du har betalat in, dvs fakturabelopp, ränta och påminnelseavgift, att bokas bort som en leverantörsskuld. Därefter bokas ränta och påminnelseavgift bort som leverantörsskuld (debet denna gång). Summan av konteringarna blir samma som i bilden ovan.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.