Utskrift av journaler

När du har gjort dina registreringar av leverantörsfakturor och utbetalningar måste du skriva ut journaler för att transaktionerna ska föras över till bokföringen. Du kan, om du vill, skriva ut journaler från alla moduler periodiskt, t ex efter varje dag eller i slutet av varje vecka. Du går då in på utskrifterna för bokföring och väljer journaler. När du skriver ut en journal får du alltid med alla transaktioner som är gjorda, men som inte ingått på tidigare journal, fram till och med det datum du angivit i dialogrutan för utskrift.

Standardinställningen i programmet är att alla konteringar från en journal automatiskt förs över till bokföringen och skapar en verifikation där, när du godkänner journalen. Om du i stället vill registrera dessa verifikationer manuellt, med utgångspunkt från bokföringsunderlagen, ska du välja Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring och sätta en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.

Om du vill journalföra en verifikation per affärshändelse, markerar du rutan En verifikation per affärshändelse under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring. Om rutan inte är markerad skapas en verifikation per journal. Detta gäller för journalerna leverantörsfaktura- och utbetalningsjournal.

Det går också bra att skriva ut journaler under respektive menyval. Du går tillväga på samma sätt. Du måste skriva ut journalen på skrivare eller till fil för att den ska kunna godkännas.

Efter journalen skrivs alltid ett bokföringsunderlag ut automatiskt. Det bokföringsunderlaget kan du använda som verifikation i bokföringen eller för registrering av verifikationer.

När utskriften är klar visas en dialogruta där du får godkänna utskriften. Det är ditt svar på den här frågan som avgör om transaktionerna ska märkas som genomförda eller inte. Om du upptäcker något fel på journalerna kan du svara Nej, genomföra de rättningar som behövs och sedan skriva ut journalen på nytt. När du en gång svarat Ja på den här frågan kan du inte längre göra några ändringar i de dokument eller registreringar som finns med på journalerna.

Om du vill skriva ut gamla journaler gör du det under Bokföring - Gamla journaler. Läs mer i avsnittet Gamla journaler, kortläge.

Relaterade avsnitt

Bokföringsjournal
Leverantörsfakturajournal
Utbetalningsjournal
Gamla journaler, listläge
Gamla journaler, kortläge

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.