Nyheter i Visma Administration 200

 Version 2023.2/2023.21   Oktober 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 200.

Ny funktionalitet

Få koll på leverantörers betalningsförmåga direkt inifrån programmet

Från och med den här versionen kan du göra kreditupplysning och/eller anmärkningskontroll på alla bolagstyper direkt i programmet. Nytt är alltså att du kan göra det även på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. I de fallen verifierar du dig med BankID.

Kreditupplysning kan göras på leveranöter i leverantörsregistret. Använd kommandot Kreditupplysning.

En kreditupplysning ger dig kunskap och information om dina leverantörers betalningsförmåga och minskar därmed risken för onödiga ekonomiska förluster.

Läs mer i avsnitten Visma Kreditupplysning, Gör en kreditupplysning och Gör en anmärkningskontroll.

Kundönskemål

Vi fortsätter att lägga in önskemål som kommer från er kunder - till den här versionen har vi fått med följande:

DNB gör entré i programmet

Nu är det möjligt att skicka betalfiler om du har DNB (Den Norske Bank) som bank. Du gör inställningar för detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar. Läs mer i avsnitten Betalningar, företagsinställningar och Utbetalningar, företagsinställningar.

Förbättrad samdebitering

Använder sig din bank av samdebitering/samredovisning? I så fall kommer de betalfiler du skickar framöver att samredovisas per betalsätt och datum och inte per leverantör och datum som det var tidigare.

Enklare att återställa systemsäkerhetskopia

Nu kan du välja Markera alla eller Avmarkera alla när du ska återställa systemsäkerhetskopior. På så sätt blir det enklare att markera det du vill återkopiera, antingen vissa delar eller allt.

Förbättringar

Budgetgenomgång

Programdelen Budget har snabbats upp och dessutom kan du nu välja vilka resultatenheter du vill se när du budgeterar. Resultatenheterna väljer du via kommandot Välj resultatenheter.

Programmet stödjer Unicode

Att Visma Administration 200 nu stödjer Unicode, innebär att programmet kan hantera text/tecken från flera av världens olika teckenuppsättningar. Programmet blir också mer kompatibelt med Windows inställningar för till exempel språk och region.