Versionsnyheter Visma Administration 200, version 2021.1/2021.11 - juni 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 200.

Förbättringsförslag från våra forumanvändare

Utökad information i sidopanelen

När du arbetar med ett dokument under Inköp kan du numera se uppgifter om leverantörens telefon, referens, mobiltelefon och e-post i sidopanelen.

Periodisera leverantörsfaktura

Det är nu möjligt att periodisera leverantörsfakturor på kommande år.

Direktutskrift av kontoanalys

Nu kan du enkelt nå utskriften Kontoanalys genom att använda kortkommandot Ctrl + P när du är i programdelen Bokföring - Kontoplan.

Enklare att välja företag

Om du har flera företag upplagda i ditt program kan du nu enkelt söka efter det företag du vill öppna i dialogen Val av företag. Du söker efter antingen företagsnamnet eller företagsmappen på den översta raden tabellen.

Stöd för nytt betalformat

Nu finns det stöd för att skicka betalningar i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) även för dig som har Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank. Har du Nordea som bank så har det funnits stöd för detta format sedan tidigare. XML/ISO20022 (pain.001.001.03) är ett framtidssäkert format för dina betalningar.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.