Nyheter i Visma Administration 200

 Version 2022.2   Oktober 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 200.

Ny funktionalitet

Nu kan du hämta underlag på nytt

I programdelen Inläsning underlag har det tillkommit ett kommando som heter Hämta markerade underlag på nytt.

När du väljer det här kommandot kommer tidigare uppgifter för det markerade underlaget att raderas och underlaget kommer att matchas med uppdaterade uppgifter i programmet. Det kan till exempel användas om du har lagt till en leverantör som du vill ska användas på flera underlag eller om du har lagt till ett organisationsnummer på leverantören. Det kan också vara användbart om du har lagt till en konteringsmall som du vill ska användas på flera underlag.

Läs mer i avsnittet Hämta markerade underlag på nytt, kommando.

Uppgraderad databashanterare

I version 2022.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2019 Express. I och med detta kan installationen ta lite längre tid än normalt och det krävs att datorn startas om. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Förbättringar

Fält för Peppol ID finns nu i företagsinställningarna

Ett Peppol ID är en slags identifiering av den som tar emot e-fakturor via Peppol. För att ha ett Peppol ID måste du vara mottagare av e-dokument, det vill säga fältet Ta emot e-faktura måste vara markerat.

I den här versionen har fältet Peppol ID tillkommit för att du enkelt ska kunna se ditt företags Peppol ID. Du hittar fältet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument. För att Peppol ID:t ska visas klickar du på knappen Hämta ID.

Förbättrad hantering när du byter konteringsmall på inlästa underlag

När du har läst in ett underlag i programdelen Inläsning underlag och vill byta från en konteringsmall till en annan, får du numera en fråga om befintliga konteringsrader ska ersättas. Svarar du Ja kommer raderna att ersättas så att de stämmer med den nya konteringsmallen, svarar du Nej kommer de gamla raderna att ligga kvar och nya rader läggas till.

Läs mer om hur du blir effektiv genom att använda programdelen Inläsning underlag.

Kundönskemål

Kommentarsfält på verifikation

I den här versionen har det tillkommit en kommentarsruta på verifikationen. Den kan användas för att skriva egna noteringar.

Om det finns en kommentar på en verifikation är kommandot Kommentar markerat i menyraden. Du kan också välja att lägga till kolumnen Kommentar i listläget. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kommentar, kommando.

Bläddringspilar i programdelen Inläsning underlag

Om du har en inläst leverantörsfaktura/kvitto som består av flera sidor kan du nu bläddra mellan dessa sidor med hjälp av pilarna som visas ovanför underlaget.

Supportforum