Versionsnyheter Visma Administration 200, version 2020.3/2020.31 - januari 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 200.

Ny programdel - Inläsning underlag

För dig som tar emot e-fakturor och/eller arbetar med appen Visma Scanner, för att få in underlag till ditt program, har vi nu tagit fram en ny programdel - Inläsning underlag. Du hittar den nya programdelen under både Inköp och Bokföring.

I Inläsning underlag kan du läsa in både e-fakturor och underlag från Visma Scanner, för att sedan skapa leverantörsfakturor och verifikationer. De underlag som går att läsa in visas i en lista och du väljer själv vilka underlag du vill skapa leverantörsfakturor/verifikationer för. Underlaget har en status som hjälper dig att komplettera med uppgifter som eventuellt saknas.

Respektive underlag visas som en bild, så att du ser underlaget i sin helhet. Du får också ett förslag på hur det kan konteras, utifrån den information som finns tillgänglig. Du kontrollerar detta och konterar sedan klart underlaget. För leverantörsfakturor kan du även göra klart konteringen i arbetsbilden för leverantörsfakturor, efter det att underlaget har lästs in och dokumentet har skapats.

För scannade kvitton kan du använda konteringsmallar för att underlätta återkommande konteringar. Inställningen för vilka konteringsmallar som ska användas görs i företagsinställningarna. När det gäller konteringsmallar för leverantörsfakturor, så kan dessa läggas in på leverantören. Där finns sedan tidigare en inställning i själva konteringsmallen för just hanteringen av e-fakturor.

Läs mer i avsnitten Läs in underlag och Inläsning underlag, listlägeeller titta på filmerna Läs in e-fakturor och Skicka underlag till Visma Administration 200.

2 förbättringar för dig som vill bli mer digital

I den här versionen har vi gjort några förbättringar/förändringar som ska underlätta för dig i din resa att bli mer digital i ditt program. Vill du ha fler tips på hur du kan arbeta smart och bli mer digital i programmet hittar du det på vår hemsida - Mer digital i Visma Administration.

Ny utskrift för dig som vill börja ta emot e-fakturor

När du har bestämt dig för att börja ta emot e-fakturor från dina leverantörer behöver du informera dem om detta. Till din hjälp kan du då använda utskriften Begäran om e-faktura.

Du kan antingen skriva ut den på papper och skicka den till din leverantörer eller spara den som en pdf och skicka den via e-post.

Utskriften ser olika ut beroende på om du endast har markerat Ta emot e-faktura eller om du också har markerat Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura i företagsinställningarna under Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.

 

Enklare att ha uppdaterade och korrekta register

Med funktionen Hämta adress kan du på ett enkelt och smidigt sätt se till att du har korrekta adressuppgifter om dina leverantörer. Du hittar funktionen i leverantörsregistret till höger om fältet Orgnr på respektive leverantör.

När du skapar en ny leverantör kommer du direkt till adressöket och kan sedan enkelt föra över uppgifterna till ditt register. Ingen manuell registrering behövs och du får korrekta adressuppgifter på köpet!

Vill du av någon anledning avaktivera den här funktionen gör du det genom att avmarkera Adressök vid ny leverantör under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.31 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.