Hantera utländsk moms i ditt program

Visma Administration 2000 hanterar inte utländsk momsredovisning per automatik, men rapporten One Stop Shop kan hjälpa dig med detta.

Om du som byrå samarbetar med din kund i Visma eEkonomi Fakturering följer du instruktionerna under rubriken Fakturor i avsnittet Synka - Visma eEkonomi Fakturering, kommando.

Det som tidigare har kallats för MOSS (Mini One Stop Shop) blir från och med den 1 juli 2021 istället benämnt som OSS (One Stop Shop). OSS omfattar dig som säljer varor och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Med tjänster avses tjänster som kan utföras på distans och med varor avses varor som transporteras från ett EU-land till ett annat. Denna typ av varor och tjänster ska beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. Läs mer om OSS på Skatteverket.se.

Du som är registrerad för OSS lämnar din deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration där du endast ska redovisa omsättningen av ovanstående varor och tjänster. Deklarationen för OSS ingår inte i momsdeklarationen. Försäljning som inte rör privatpersoner inom EU redovisas i den vanliga momsdeklarationen.

Underlagen för redovisning av OSS måste finnas tillgängliga för kontroll om Skatteverket eller skattemyndigheten i köparens land begär detta. Underlagen ska bevaras i tio år efter utgången av året då transaktionen som underlaget gäller genomfördes. Eftersom underlaget grundar sig på fakturorna, så är det dessa som behöver lagras i 10 år. Du kan spara dessa på säkerhetskopior om det är så att du vill rensa bland dina dokument under den här 10-års perioden. Det räcker alltså inte med att bokföringen sparas i 10 år, utan det gäller även fakturorna.

I Visma Administration 2000 kan du använda rapporten One Stop Shop om du ska redovisa försäljning enligt OSS, men även om du är momsregistrerad i ett annat land. Rapporten visar en summering av fakturaraderna, där summeringen redovisas per faktura, valuta och land. Summan av beloppet visas i svenska kronor och för respektive valuta. Tänk på att när OSS redovisas ska belopp som är angivna i annan valuta än EUR räknas om enligt den växelkurs som publiceras av Europeiska centralbanken. Använd den växelkurs som gäller för den sista dagen i redovisningsperioden som moms deklarationen avser. Rapporten One Stop Shop kan du ladda ner i avsnittet Rapporter för nedladdning.

Momsregistrering utomlands

För att hantera utländsk moms i programmet kan du använda särskilda bokföringskonton för omsättning och moms, som avser det aktuella landet. Ska du redovisa moms i ett annat land och inte kan använda den svenska momsdeklarationen som finns i programmet, kan du med hjälp av rapporten One Stop Shop få ut de uppgifter som krävs.

Gör så här för att redovisa OSS:

 1. Skapa nya konton i din kontoplan (eller använd de konton du använt tidigare för detta), tex konto 3047 "Försäljning privatpersoner EU" samt konto 2619 "Utgående moms försäljning privatpersoner EU". Kontrollera att kontona inte har någon momsrapportkod.
 2. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar.
 3. Se till att du har rätt konton vid artikelkontering för Varor och Tjänster. Har du inga artikelkonteringar bör du skapa dessa.
  Om du bara har försäljning inom EU, kan du använda kolumnen Export för att ange det konto som ska användas för försäljning till privatpersoner inom EU. Ange i så fall 3047 i kolumnen Export för de artikelkonteringar som du använder vid försäljning till privatpersoner inom EU.
  Säljer du även till kunder utanför EU, får du bestämma för vilken kundgrupp du vill att artikelkonteringen ska gälla och för den andra kundgruppen får du manuellt byta försäljningskontot på själva fakturan.
 4. Skapa en ny artikelkontering för "Moms privatpersoner EU". I fältet Export anger du konto 2619.
 5. Gå till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Enheter och skapa en enhet för moms. Du kan skriva in % i kolumnen Enhet och vid Kommentar kan du till exempel skriva "Utg mom EU privat". Enheten ska ha två decimaler och som benämning kan du ange % för de olika språken du använder.
 6. Skapa en artikel i artikelregistret som du till exempel kallar "Moms försäljning privatpersoner EU". Ange både den nya artikelkontringen och den nya enheten. Se till att artikeln INTE är markerad för Lagervara.
 7. Gör inställningar i ditt kundregister. Kontrollera att Land finns angivet på kunderna (används av rapporten för att gruppera per land) och att det finns en markering för Export. Fältet EU-kund med VAT-nr ska inte vara markerad eftersom det som rapporteras som OSS inte ska redovisas på rapporten EU periodisk sammanställning.
 8. Stäng både artikelregistret och kundregistret så att ändringarna slår igenom.
 9. Skapa din faktura med de artiklar/tjänster du ska sälja.
 10. Kontrollera försäljningskontot på artikelraderna. Angav du 3047 i kolumnen Export i artikelkonteringen föreslås detta konto automatiskt. Gjorde du inte någon ändring i kolumnen Export får du manuellt ändra till 3047 på artikelraderna.
 11. Lägg till en rad på fakturan med den nya artikeln för moms. Vid Beställt antal anger du procentsatsen med två decimaler, till exempel 0,23. Detta läggs även in i kolumnen Levererat antal. I kolumnen à-pris anger du summan av artiklarna. När detta är gjort kan programmet räkna ut vad momsen blir. Den uträknade momsen visas i kolumnen Summa och inte nere till vänster på fakturan.
 12. Journalför fakturan för att den ska komma med på rapporten One Stop Shop.
 13. Skriv ut rapporten One Stop Shop. Vill du bearbeta den vidare, till exempel för att räkna om beloppet enligt valutakurs, väljer du Fil vid utskriften och ser till att filformatet Excel-fil (*.xlsx) är valt och gör ett urval för de konton du vill ha med på rapporten - till exempel 2619, 3047.
 14. De summor som rapporten visar (efter eventuell omräkning till Euro) använder du som underlag för att redovisa OSS via Skatteverkets e-tjänst.

Relaterade avsnitt

Moms
Rapporter för nedladdning
Artikelkonteringar, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.