Hur arkiveras räkenskapsinformation för scannade dokument?

När pappersfakturor omvandlas till e-fakturor måste ursprungsfakturan (pappersfakturan) sparas i 3 år. Skickar du dina leverantörer pappersfakturor via Vismas scanningcentral ansvarar scanningcentralen för arkiveringen av ursprungsfakturan under den här tiden. Från och med år 4 förstörs den pappersfaktura som scanningcentralen har arkiverat.

Den omvandlade fakturan (e-fakturan) som har lästs in i ditt program måste arkiveras i minst 7 år. Detta för att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för din bokföring i minst 7 år. Denna arkivering ansvarar du själv för genom att du kontinuerligt säkerhetskopierar din bokföring.

Läs mer om överföring och förstöring av räkenskapsinformation i Bokföringslagen 7 kap.