Vad händer om jag trycker Ta bort när jag ska läsa in en leverantörsfaktura?

Knappen Ta bort kan du använda om du vill ta bort en leverantörsfaktura från listan. Detta kan du behöva göra om du till exempel av någon anledning inte ska betala leverantörsfakturan eller om du har registrerat den manuellt.

Din leverantör ser inte om du väljer att radera fakturan och får inte heller något meddelande om detta. Fakturan kommer inte att skickas på nytt, varken som e-faktura eller i pappersformat.

Om du raderar en faktura av misstag är det svårt att få tillbaka den, så var noga med att kontrollera att du raderar rätt faktura.

Supportforum