Vad är en referenskod och var lägger jag in den?

En referenskod är en specifik beställarreferens som din kund kan kräva. Du anger den i fältet Referenskod på kundfakturan.

Om mottagaren kräver en referenskod och du inte anger den eller anger en felaktig, kommer fakturan att stoppas av mottagaren. Om du inte vet hur/vilken referenskod som ska anges måste du kontakta din mottagare.

Vid samma referenskod till kund

Välj Försäljning - Kunder - fliken Grunduppgifter. Ange beställarreferensen i fältet Referenskod. Den föreslås nu på nya dokument du skapar till kund.

Vid olika referenskoder till samma kund

Lägg in de olika referenskoderna i kundregistret på fliken Grunduppgifter i fältet Anteckningar.

Dina anteckningar kan du sedan se i sidopanelen Kund i samband med att du skapar en faktura. Om det finns en anteckning på kunden i kundregistret visas fliken Kund med en gul markering. På så sätt blir du uppmärksammad på att det finns anteckningar att läsa om just den kunden.

Du kan sedan från dina kundanteckningar kopiera referenskoden och klistra in den i fältet.