Hur vet jag om ett dokument har stoppats och hur skickar jag det på nytt?

Om din e-faktura eller e-order av någon anledning inte kan levereras till mottagaren visas detta i listläget för fakturor under Försäljning - Kundfakturor eller i listläget för beställningar under Inköp - Beställningar.

Ovanför arbetsbilden visas en informationslist som informerar om att dokumentet inte har levererats. Det visas även en röd symbol med ett kryss i längst till vänster på raden för det stoppade dokumentet. Informationen om ej levererade dokument uppdateras när du stänger arbetsbilden.

Läs mer om hur du gör i avsnittet Hantera ej levererad e-faktura/e-order. I meddelandet får du information om hur du ska behandla dokumentet.

Om en kundfaktura är journalförd och har blivit stoppad måste du skapa en kreditfaktura och en ny korrekt faktura som du skickar om till din kund.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.