Kan jag läsa in en återrapporteringsfil i formatet Camt.054 för kundinbetalningar?

Tyvärr stödjer vi inte återrapportering av kundinbetalningar i formatet CAMT/XML ännu.

Har du en återrapporteringsfil i formatet Camt.054 som innehåller både leverantörsbetalningar (Camt.054D) och kundbetalningar (Camt.054C) så kan denna läsas in i programmet, men det är enbart leverantörsbetalningarna som kommer att läsas in.

Läs om hur du arbetar med återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.