Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?

Du kan skicka en kreditfaktura i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) till svenska leverantörer så länge debetfakturans belopp är större än kreditfakturans.

Om det behövs mer än en debetfaktura för att summan ska bli mer än kreditfakturans belopp, måste de båda debetfakturorna ha samma betaldatum.

Om summan av debet- och kreditfakturan blir 0, eller om det gäller utländska leverantörsfakturor, behöver du kvitta fakturorna innan betalfilen skapas. Då skapas en betalning på beloppet du kvittade på båda fakturorna. Betalfil skapar du endast om det fortfarande finns ett belopp att betala efter kvittningen.

Du kan inte delutnyttja en kreditfaktura eftersom det inte går att korrigera beloppet.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.