Kan jag rensa i mitt kundregister/leverantörsregister och kontaktregister?

Om du vill ta bort någon post i dessa register, som exempelvis inte köpt eller levererat något senaste året, kan du radera dem. Nedan visas ett exempel med leverantörer:

  1. Gå till leverantörsregistret och välj kommandot Markeringshjälp.
  2. Leta upp fältet Senaste faktura och i Villkor skriver du exempelvis <161231, dvs om den senaste fakturan ska vara innan första januari 2017.
  3. Klicka på Markera och du får nu upp vilka leverantörer det gäller som har dessa förutsättningar. Nu kan du välja att radera dessa via knappen Radera uppe i menyn.

Får du meddelandet Posten kan inte raderas. Det finns dokument kopplade till leverantören som inte är färdigbehandlade måste du gå in på leverantören och färdigställa det som inte är klart. Anledning till att de inte är färdigbehandlade kan vara att det exempelvis finns ej journalförda fakturor.

Tänk på att du även kan behöva rensa dokument under Arkiv - Registervård/Rensning - Rensa dokument. Här tar du bort alla färdigbehandlade dokument oavsett kund/leverantör till och med ett visst datum. Det är endast den som har behörighet som systemoperatör som kan använda funktionen Rensa dokument.

Du behöver enbart rensa de dokument som du inte längre behöver ha kvar som bokföringsunderlag enligt Bokföringslagen.