Visma Administration 2000

Byta dator

Så här gör du med ditt program om du ska byta dator eller om du ska flytta företaget mellan datorer.

Säkerhetskopiera företaget på den gamla datorn

För att kunna flytta över företaget måste du först ta en säkerhetskopia på företaget på den gamla datorn. För att få med alla mallar och rapporter ska du även ta en systemsäkerhetskopia. Systemsäkerhetskopia behöver du inte ta för varje företag utan det räcker att göra en gång.

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag för att ta en säkerhetskopia av ditt företag. Läs mer om Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag.

Om du har flera företag är det viktigt att du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag.

  1. Välj Arkiv – Säkerhetskopiering - Systemsäkerhetskopia för att ta en systemsäkerhetskopia. Läs mer om Ta systemsäkerhetskopia.

Om du har en äldre version av programmet än 2017.1 och arbetar med Visma AutoInvoice måste du även se till att dina pdf-underlag från AutoInvoice förs över till din nya dator. Detta gör du genom kopiera mapparna Autoinvoice_bilagor och Temp_bilagor som finns i företagsmappen. Du hittar enklast till företagsmappen genom att välja Hjälp - Om Visma Administration, klicka på Systeminfo och sedan klicka på Utforska på raden för Sökväg företaget. Spara undan dessa mappar på ett flyttbart media.

  1. Spara ner säkerhetskopian på ett flyttbart media.

Installera programmet på den nya datorn

  1. Installera programmet på den nya datorn. Läs mer i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Versionen du installerar måste vara densamma eller en senare än den du har på den gamla datorn.

Du kan ladda ner den senaste versionen av ditt program på www.vismaspcs.se/support/ladda-ner. Vilken programversion du har ser du längst ner till höger i ditt program.

Installera säkerhetskopian på den nya datorn

Nu ska du lägga in företaget på den nya datorn genom att läsa in säkerhetskopian.

  1. Öppna programmet och välj Arkiv – Säkerhetskopiering – Installera från säkerhetskopia. Läs mer om Installera och återkopiera från säkerhetskopia.

Om du har mer än ett företag gör du om punkten ovan för alla dina företag.

När alla företag är upplagda ska du läsa in systemsäkerhetskopian.

  1. Välj Arkiv – Säkerhetskopiering – Återställ systemsäkerhetskopia. Läs mer om Återställ systemsäkerhetskopia.

Om du har en äldre version av programmet än 2017.1 och arbetar med Visma AutoInvoice ska du även kopiera tillbaka mapparna Autoinvoice_bilagor och Temp_bilagor till den nya företagsmappen så att pdf-underlagen från AutoInvoice följer med till din nya dator.

Nu är programmet och ditt/dina företag flyttade till den nya datorn.

Relaterade avsnitt

Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag
Återställ systemsäkerhetskopia
Installera och återkopiera från säkerhetskopia
Återställ systemsäkerhetskopia
Uppdatera program från Visma Spcs

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...