Snabbkommando

Du kan arbeta med snabbkommandon på olika sätt i ditt program, dels för att navigera och dels för att utföra kommandon som t ex spara, ångra och avsluta.

Vill du på ett enkelt sätt navigera dig mellan olika programdelar utan att använda musen kan du göra det med hjälp av Alt-tangenten. När du trycker på Alt-tangenten visas små bokstavsikoner i programmet för de olika val du kan göra. Tryck på motsvarande bokstav på tangentbordet och programmet navigerar till det val du har gjort.

På vissa ställen i programmet förekommer även knappar eller fält som har en understruken bokstav. Även här kan du använda Alt-tangenten för att navigera dig till fältet eller knappen. Håll nere Alt-tangenten samtidigt som du trycker på den bokstav som är understruken.

Snabbknappar

I programmet kan du välja att lägga in egna snabbknappar och på så sätt anpassa programmet efter ditt behov. Du kan välja snabbknappar för både funktioner och utskrifter.

Snabbknapparna ligger som standard längst upp i programfönstrets ram. De standardknappar som följer med vid installationen är de för Kundfakturor, Leverantörsfakturor och Verifikationer.

För att lägga till dina snabbknappar klickar du på den lilla pilen till höger om de ordinarie snabbknapparna och väljer Fler kommandon eller högerklickar du med musen vid någon av snabbknapparna och väljer Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst. Du kommer då till ett nytt fönster där du lägger till, tar bort och väljer ordning på dina snabbknappar.

Inställningarna är förstås unika för dig. Är ni flera som arbetar i programmet sparas inställningarna per inloggad Windows-användare.

Sammanställning över snabbkommandon

Nedan visas en sammanställning över alla snabbkommandon du kan använda i programmet:

Allmänna kommandon

Avsluta programmet Alt+F4
Hjälp F1
Hjälp - sökrutan Shift+F1
Navigering i menyn Alt+understruken bokstav
Kalkylator
Kan användas för att göra beräkningar. Det beräknade värdet följer med till fältet när du klickar på OK.
Kalkylatorn är tillgänglig i numeriska fält i programmets tabellområden. Tabellområden finns till exempel i de olika programdelarnas listlägen och på dokumentrader.
*
(använder du det numeriska tangentbordet trycker du på multiplikationstecknet)
Klippa ut cellinnehåll Ctrl+X
Klistra in från Urklipp Ctrl+V
Kopiera fältinnehåll Ctrl+C
Nästa fönster/flik  Ctrl+Tabb eller Ctrl+F6
Rensa urvalsrad Ctrl+F3
Skifta mellan listläge och kortläge Ctrl+L
Spara Ctrl+S
Stäng fönster Ctrl+F4
Uppdatera F5
Utskrift  Ctrl+P
Visa snabbkommandon Alt
Välja flik Ctrl+[fliknummer]
Ångra
Ångrar inmatning så länge du har kvar insättningspunkten i fältet
Ctrl+Z
Ändra
Kommando för att kunna fortsätta lägga in eller ändra uppgifter
Ctrl+Q
Öppna en lista (fälla ner en lista) ALT+pil ned

Snabbkommandon för poster

Avmarkera alla Ctrl+W
Betala manuellt (Utbetalningar) Ctrl+M
Bläddra till föregående PgUp
Bläddra till första Ctrl+Home
Bläddra till nästa PgDn
Bläddra till sista Ctrl+End
Flytta markören till föregående fält Shift+Tabb
Flytta markören till nästa fält Tabb
Infoga deltotal Ctrl+D
Infoga textrad Ctrl+T
Infoga rad Ctrl+plustecknet
Kopiera Ctrl+K
Koppla textrad till restorder Ctrl+H
Koppla textrad till beställning Ctrl+B
Markera alla Ctrl+A
Ny  Ctrl+N
Ny kontantnota Ctrl+M
Ordning  Ctrl+O
Plocka en post Alt+P
Radera post  Ctrl+R
Radera rad Ctrl+R
Skicka (offerter, order, beställningar, fakturor) Ctrl+I
Skicka betalfil (Utbetalningar) Ctrl+I
Spara  Ctrl+S
Stigande/fallande ordning (sortering av poster) Ctrl+E
Sök  Ctrl+F
Sök föregående Ctrl+Pil upp
Sök nästa Ctrl+Pil ned
Urval Ctrl+U
Ändra  Ctrl+Q
Ändra betalstatus (Utbetalningar) Ctrl+B

Snabbkommandon för listläge

Bläddra mot slutet av listan,
en rad i taget
Pil ned
Bläddra mot slutet av listan,
en sida i taget
PgDn
Bläddra mot början av listan,
en rad i taget
Pil upp
Bläddra mot början av listan,
en sida i taget
PgUp
Hoppa till slutet av listan Ctrl+End
Hoppa till början av listan Ctrl+Home

Snabbkommandon för förhandsgranska

Förstora Ctrl+F
Gå till sida Ctrl+G
Utskrift på skrivare Ctrl+P

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.