Användare, kortläge

Du når programdelen genom att välja Arkiv - Användare - Användare och dubbelklicka på den användare du vill arbeta med.

Det är här du gör arbetet med att lägga upp grunduppgifterna tillsammans med behörighet för en ny användare och redigerar uppgifterna för en befintlig användare.

Det du skriver in i Signatur är det som användaren ska använda vid inloggning, tillsammans med lösenordet.

I listan till höger anger du vilka programdelar användaren ska ha tillgång till genom att markera den ruta som ger önskad behörighet. Utan markering kan användaren inte gå in i en programdel över huvud taget.

Fullständig innebär att användaren kan använda alla funktioner som finns i programdelen, t ex även lägga upp nya poster och bearbeta befintliga. Läs innebär att användaren enbart kan visa poster och andra uppgifter inom den programdelen och Utskrift innebär att användaren enbart kan skriva ut uppgifterna från programdelen, inte gå in och arbeta i den.

Behörighetskontroll måste vara aktiverat för att detta ska fungera. Behörighetskontrollen sker via inloggning när företaget öppnas.

Relaterade avsnitt

Supportforum