Flöde över in- och utleveranser av artiklar

I det här avsnittet hittar du information om hur du arbetar med Artiklar/Lager.

Inkommande följesedel använder du om du vill göra dina inleveranser genom att registrera följesedlar från leverantörer. När du sedan får fakturan registrerar du artiklarnas priser genom att plocka upp följesedeln när du registrerar leverantörsfakturan.

Manuella inleveranser används för inleveranser som inte kommer från någon registrerad leverantör och för korrigeringar. Du kan också använda funktionen för att lägga in artiklarna när du börjar använda programmet. Manuella utleveranser används för utleveranser som inte går till kund, t ex för varor som inte längre är användbara för försäljning eller för de korrigeringar du vill göra.

Under Inventering registrerar du inventerade antal.

Prisomräkningar används för att underlätta arbetet när kalkylpriser ska uppdateras. Du kan även använda prisomräkningen när leverantörspriser ska uppdateras.

Nedan visas en översikt över hur du kan leverera in och ut artiklar i ditt program.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.