Lagervärdesberäkning i lagerförändringsjournal

Här beskrivs hur programmet beräknar nya lagervärden.

När du registrerar en in- eller utleverans från lagret uppdateras antalet i lager direkt på fliken Lager i artikelregistret. Samtidigt blir det en markering i rutan Lagervärdet är inaktuellt. Värdet i fältet Senaste lagervärde uppdateras först när du skriver ut och godkänner en lagerförändringsjournal.

Vid utskrift av lagerförändringsjournal anger du t o m vilket datum du vill ha med in- och utleveranserna (journaldatum). Programmet gör då en lagervärdering för det datumet och när du godkänner journalen bokförs förändringen från föregående godkända lagerförändringsjournal. Det är viktigt att du skriver ut lagerförändringsjournalerna i kronologisk ordning, d v s skriv aldrig ut en journal med ett tidigare journaldatum än den senast godkända lagerförändringsjournalen. Läs mer i avsnittet Journalför på rätt datum - inte bakdatera.

När du skriver ut lagerförändringsjournalen går programmet igenom alla lagervaror och kontrollerar vilka artiklar som har en markering i Lagervärdet är inaktuellt. Markeringen betyder att det finns en förändring i antal eller att ett preliminärt pris på en inkommande följesedel ändrats efter den senaste lagerförändringsjournalen.

När programmet hittar en artikel med en markering i Lagervärdet är inaktuellt kontrolleras hur många som finns i lager. Eftersom det är lagervärdet på det angivna journaldatumet som ska räknas ut, kontrollera programmet om det finns några in- eller utleveranser gjorda efter det angivna journaldatumet. Om det är så räknar programmet bort dessa in- eller utleveranser från antal i lager innan lagervärdesberäkningen.

Lagervärdet för varje artikel räknas ut genom att programmet går igenom inleveranser bakåt i tiden tills det har hittat inpriser på alla artiklarna som finns i lager (FIFO-värdering). Om du t ex har 10 st i lager och den senaste inleveransen var på 7 st á 10 kr letar den vidare efter den näst senaste som var 10 st á 9 kr. Vid lagervärdesberäkningen tar programmet då med de senast inlevererade 7*10=70 kr och lägger till 3*9=27 kr för att få ett värde på alla 10 st i lager. Det nya lagervärdet blir 97 kr.

När det nya lagervärdet är beräknat räknar programmet ut förändringen från det senaste lagervärdet för artikeln. Det är den förändringen som bokförs när du godkänner lagerförändringsjournalen.

När lagerförändringsjournalen godkänns bokförs värdeförändringen och samtidigt försvinner markeringen för Lagervärdet är inaktuellt på fliken Lager i artikelregistret, förutsatt att det inte finns senare ej journalförda in- eller utleveranser. På fliken Lager ser du även det senaste bokförda lagervärdet i fältet Senaste lagervärde.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.