Registrera momsfaktura från Visma AutoCollect

Om du har skickat uppdrag till AutoCollect kommer Visma Financial Solutions att göra en sammanställning av de uppdrag som är avslutade och skicka en faktura till dig. Det som debiteras dig är den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig.

Har du överlämnat uppdrag till Kronofogden kan det även förekomma uppläggningskostnader för detta på fakturan från Visma Financial Solutions. Skulle din kund ha betalat påminnelseavgiften direkt till dig, istället för till Visma Financial Solutions, så kommer även den att faktureras.

För att underlätta hanteringen av leverantörsfakturor från Visma Financial Solutions kan du använda konteringsmallen AutoCollectkostnader. Om leverantörsfakturan från Visma Financial Solutions endast innehåller momsen för påminnelseavgiften kan du registrera leverantörsfakturan som vanligt och ange momsbeloppet på raden för moms.

Ladda ner och importera konteringsmall

  1. Gå till avsnittet Konteringsmallar för nedladdning.
  2. Klicka på Ladda ner under rubriken Konteringsmall för kostnader för AutoCollect.
  3. Följ instruktionen Ladda ner konteringsmallar för hur du gör själva nedladdningen och importen.

När konteringsmallen är nedladdad och importerad, hittar du den under Bokföring - Konteringsmallar.

Registrera fakturan

  1. Lägg upp Visma Financial Solutions som leverantör om de inte redan finns upplagda i ditt leverantörsregister. I fältet Kontmall kan du även lägga till en konteringsmall som alltid föreslås när du registrerar fakturor från Visma Financial Solutions. Det finns en färdig konteringsmall för detta, KML76 - AutoCollectkostnader.
  2. Välj sedan Inköp - Leverantörsfakturor.
  3. Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
  4. Välj Visma Financial Solutions som leverantör med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr.
  5. Fyll i de fakturauppgifter som behövs för att fakturan ska gå att betala.

Om du har lagt in konteringsmall KML76 i leverantörsregistret på Visma Financial Solutions visas den i fältet Kontmall. Du kan välja konteringsmallen med hjälp av listpilen.

  1. Fyll i de fält som visas i rutan Mallvärde beroende på vilken typ av avgifter Visma Financial Solutions har fakturerat dig. Det finns en konteringsrad för momsen för påminnelseavgiften samt en för eventuell kostnad hos Kronofogden. Raderna flyttas automatiskt ned till tabellen med kontering och belopp när du lämnar den sista raden med Enter-tangenten.

Om din kund har betalat påminnelseavgiften direkt till dig och du har blivit fakturerad detta av Visma Financial Solutions lägger du till en rad med beloppet för påminnelseavgiften och använder det konto som du har angett för påminnelseavgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.

  1. Om hela leverantörsfakturan ska bokföras på en resultatenhet eller ett projekt anger du det i kolumnen Resenh och Projekt. Kontot måste vara markerat med resultatenhet respektive projekt i kontoplanen för att du ska kunna göra detta. Om du har angett en viss resultatenhet och/eller ett visst projekt i leverantörsregistret föreslås det på raderna.

Nu är leverantörsfakturan från Visma Financial Solutions konterad och klar.

Så här kan en momsfaktura från Visma Financial Solutions se ut:

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.