Gör automatisk avstämning

Vid varje månadsskifte bör du göra en avstämning mellan din bokföring och kundreskontra respektive leverantörsreskontra. Du bör också stämma av ditt kassakonto samt bankkonton.

  1. Se till att de fakturor och betalningar som ska ingå i avstämningsperioden är klara. Har du fakturor som är markerade som Ej klara eller inte är utskrivna så kommer de inte med i avstämningen.
  2. Gå till Bokföring - Avstämningar.
  3. Skriv in det datum som du vill stämma av.
  4. Välj vilka delar du vill stämma av. Kontrollera att det är rätt konton som står i tabellerna för Kundfordringar och  Leverantörsskulder och lägg till eller ta bort konton så att du får med de du vill stämma av. Dessa konton kommer att stämmas av mot din kund- respektive leverantörsreskontra.
  5. För att stämma av övriga konton skriver du in kontonumret i nedersta tabellen och vilket belopp du vill stämma av med, t ex saldot på ditt PlusGiro om du stämmer av konto 1920. Se också till att du har en markering i första kolumnen så kontot kommer med i avstämningen.

  1. Välj Stäm av.

Du kommer nu till listläget där du ser eventuella differenser på de konton du valt att stämma av. Här får du mer information om vad som kan orsaka differensen. Det kan t ex vara att du gjort någon manuell transaktion på ett reskontrakonto. Då ser du i kortläget vilket verifikationsnummer transaktionen är registerad på.

  1. Klicka på frågetecknet som finns i slutet av första kolumnen om du vill ha mer information om vad som kan orsaka differensen och hur du åtgärdar den.
  2. Gå igenom raderna med transaktioner som kan vara orsaker till differensen vid avstämningen. Eftersom de olika raderna ofta jämnar ut varandra, t ex när man gjort korrigeringar, kan det vara klokt att börja leta efter om den totala differensen finns på någon rad. Den totala differensen syns uppe till höger i bilden. Genom att klicka på fälten kan du komma direkt till verifikationen eller fakturan  och göra kontroller och korrigera om det behövs.  Efter korrigering gör du om avstämningen.
  3. Om det är många rader med differenser kan det bara bra att skriva ut listan på papper eller på fil till Excel och bocka av raderna. Börja med att bocka av sådana belopp som tar ut varandra.

Relaterade avsnitt