Visma Administration 2000

Betalningspåminnelser

Funktionen finns under Betalningar - Betalningspåminnelser.

På påminnelsen kommer alla obetalda fakturor som finns registrerade på kunden, dvs även de fakturor som ännu ej har förfallit.

Relaterade avsnitt

Betalningspåminnelser, kortläge
Ändra i listan förfallna fakturor
Skriv ut betalningspåminnelse

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.