Visma Administration 2000

Betalningspåminnelser

Funktionen finns under Betalningar - Betalningspåminnelser.

På påminnelsen kommer alla obetalda fakturor som finns registrerade på kunden, dvs även de fakturor som ännu ej har förfallit.

Vill du endast få med fakturor som förfallit, ska du använda mallen Betalningspåminnelse Vit - utan ej förfallna . Mallen hämtar du under rubriken Dokumentmallar med temat Vit - Betalningspåminnelse på vår samlingsida för Mallar för nedladdning. När mallen är inlagd i ditt program, väljer du den via Arkiv - Inställningar – Företagsinställningar – Mallar.

Följ instruktionerna nedan:

Relaterade avsnitt

Betalningspåminnelser, kortläge
Ändra i listan förfallna fakturor
Skriv ut betalningspåminnelse

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)