Visma Administration 2000

Ändra låsning

Du hittar funktionen under Arkiv - Bokföringsår - Ändra låsning.

Behöver du rätta en verifikation som ligger i en låst månad, ska detta göras genom att skapa en ändringsverifikation i en olåst period i samband med att felet upptäcks. Du ska alltså inte låsa upp en avstämd och klar period och göra rättningen där.

Funktionen Ändra låsning använder du endast om du av misstag har låst en period i bokföringen eller om du inte har stämt av din bokföring korrekt.

För att kunna låsa upp en period/ett bokföringsår får den tid du har på dig för att låsa din bokföring inte ha passerats. Du hittar denna inställning under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Bokföring. Standardinställningen i programmet är 50 dagar efter månadens utgång, kontrollera att den inställningen är korrekt för ditt företag. Om du ändrar denna inställning syns det i behandlingshistoriken.

Läs mer i avsnittet Bokföring, fliken Grunduppgifter, företagsinställningar.

Om du tidigare har låst hela bokföringsåret eller om senareläggningstiden för din bokföring har gått ut, kan du låsa upp endast sista dagen i bokföringsåret. Det gör du genom att markera Sista dagen på året för att göra bokslutsdispositioner.

Gör så här för att låsa upp en period:

  1. Se till att rätt företag och rätt bokföringsår är aktivt. Det ser du längst ner på bildskärmen.
  2. Välj Arkiv - Bokföringsår - Ändra låsning.
  3. Välj vilken period du ska låsa upp. Antingen väljer du Sista dagen på året för att göra bokslutstransaktioner eller anger du en månad vid Alla månader från och med. Som förslag får du den första månaden som är möjlig att låsa upp.
  4. Ange din signatur samt anledningen till att du vill låsa upp perioden.
  5. Klicka på Lås upp så visas en kontrollfråga.
  6. Välj Lås upp för att låsa upp perioden eller Avbryt för att avbryta.

Om du låser upp en period kommer information om detta registreras i behandlingshistoriken

Relaterade avsnitt

Lås period
Bokföringsnämndens vägledning om bokföring

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.