Lagring av information i Visma Administration 2000

Här beskrivs hur du kan arbeta smart, effektivt och hållbart i ditt ekonomiprogram när det kommer till arkivering av räkenskapsinformation.

Som du kan läsa i Räkenskapsinformation - vad behöver du lagra och hur? behövs alltså inte papperskopior på alla verifikationer, i ordningsföljd i en pärm, bara för säkerhets skull. Det viktiga är att ha koll på vad som är originalhandling och i vilken form ditt företag väljer att presentera den i bokföringen. Det kan vara väl investerad tid att lämna papper och pärmar och istället lära dig hur arbetar digitalt i ditt program.

Vill du läsa mer kring det här ämnet kan du göra det via nedanstånde länkar:

Digital bokföring vs. papper - spara tid och slipp onödiga utskrifter

Mer digital i Visma Administration

Underlag företaget skapar

När det gäller den information och de dokument företaget skapar kan du alltså själv avgöra hur det ska arkiveras, eftersom det beror på hur du väljer att presentera det i bokföringen.

Du sparar både tid och tänker på miljön om du gör det digitala valet!

Underlag företaget tar emot

När det gäller räkenskapsinformation som företaget tar emot, så beror lagringssättet på i vilken form informationen tas emot. Den ska alltid sparas i sin ursprungliga form.

Här kan du påverka genom att be dina leverantörer och partners att skicka digitala dokument i så stor utsräckning som möjligt. Du kan till exempel informera om att du vill ha leverantörsfakturor som e-fakturor, digitala kvitton till Kivra, avtal och andra underlag som pdf-filer.

Att tänka på

I och med att Visma Administration 2000 är ett lokalt installerat program är det viktigt att du själv tänker på att ta regelbundna säkerhetskopior och att du sparar kopiorna så att du inte riskerar att förlora dem. Det kan vara bra att förvara säkerhetskopiorna separat, på någon annan lagringsyta än datorn, så att du kan återställa en säkerhetskopia om något problem skulle uppstå.

I avsnittet Säkerhetskopiering till olika media kan du läsa om olika media du kan använda för att säkerhetskopiera och i Användning av lagringstjänster hittar du information om att använda externa lagringstjänster.