Arbeta smartare i ditt program

Genom att automatisera och utnyttja programmets digitala processer blir du mer effektiv i ditt arbete. Att arbeta smart i ditt program innebär att du bidrar till ett mer hållbart företagande, du sparar på dina egna resurser och minskar den negativa påverkan på miljön.

Genom Nordic Smart Government (NSG) har alla länder i Norden gått ihop för att skapa ett digitalt ekosystem för information i Norden. Syftet är att bli världens mest lönsamma och digitala region. I och med detta kommer kravet på företagens digitalisering att öka. NSG har till exempel som mål att all fakturahantering ska ske digitalt och 2024 tänker man att 80% av alla fakturor ska skickas digitalt.

På den här sidan hittar du länkar till information om vad och hur du kan göra för att använda Visma Administration 2000 på ett så hållbart, smart och effektivt sätt som möjligt. Utnyttjar du all smart funktionalitet kommer du att vara väl förberedd inför framtiden!

Behöver du hjälp och inspiration?

Vill du få hjälp med hur du kan utnyttja programmet på bästa kan du boka en utbildning eller varför inte personlig hjälp för just ditt företag. Vi hjälper dig gärna på din digitaliseringsresa!