Hantera ej levererad e-faktura/e-order

Om din e-faktura eller e-order av någon anledning inte kan levereras till mottagaren visas detta i listläget för fakturor under Försäljning - Kundfakturor eller i listläget för beställningar under Inköp - Beställningar. Ovanför arbetsbilden visas en informationslist där du blir informerad om att dokumentet inte har levererats. Det visas även en röd symbol med ett kryss i längst till vänster på raden för den stoppade dokumentet. Du kan inte själv stoppa en skickad e-faktura.

Gör så här för att åtgärda ett dokument som inte har blivit levererat:

  1. Klicka på knappen Visa i informationslisten.

En dialogruta öppnas som visar alla de dokument som inte har kunnat levereras till mottagaren. För att få reda på anledningen behöver du öppna respektive dokument.

  1. Notera fakturanumret/beställningsnumret eller välj Skriv infolista.
  2. Öppna den faktura eller beställning som inte har levererats. Det gör du antingen genom att dubbelklicka på den i listläget eller genom att markera raden och välja knappen Kort.

Innan dokumentet öppnas visas dialogrutan Ej levererad e-faktura eller Ej levererad e-order. Överst i den visas information om dokumentnummer, när dokumentet skickades, kundnummer/leverantörsnummer och namn. I fältet Orsak hittar du förklaringen till varför dokumentet inte har nått mottagaren.

  1. Välj Skriv ut info om du vill ha förklaringen till hands när du ska åtgärda felet.
  2. Klicka på Öppna fakturan eller Öppna beställningen.
  3. Ta bort markeringen i Skickad - Faktura eller Skickad - Beställning. Då försvinner den röda symbolen i listläget.
  4. Åtgärda felet.

Om fakturan som har blivit stoppad är skickad via Peppol, hittar du tips på åtgärder du kan göra i avsnittet Varför stoppas fakturan jag skickar via Peppol?.

  1. Skicka dokumentet igen.

Om du har journalfört en faktura och sedan får information om att den inte kan levereras måste du kreditera fakturan och sedan skapa en ny faktura där du har åtgärdat orsaken till att fakturan stoppades. Den nya fakturan skickar du sedan om till din kund. För att ta bort den röda markeringen i listläget på den ej levererade fakturan, öppnar du fakturan och markerar Ta bort röd markering i listan i dialogen som öppnas.

Relaterade avsnitt