Visma Administration 2000

Att tänka på när du byter till Visma eEkonomi

Nedan följer några punkter som du ska gå igenom innan du startar Visma eEkonomi Converter och för över dina uppgifter till Visma eEkonomi. Följer du listan kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt.

De uppgifter som kommer att föras över till Visma eEkonomi är företagsuppgifter, kunder, leverantörer, artiklar, obetalda kundfakturor (kundreskontraposter), obetalda leverantörsfakturor (leverantörsreskontraposter) och en sie-fil för de två senaste bokföringsåren.

När du har bytt program och fört över alla dina uppgifter från Visma Administration 2000 ska all fakturering och bokföring ske i det nya programmet. Visma Administration 2000 kan du använda för att titta på gamla uppgifter, men du ska inte skapa några nya poster där.

Det är möjligt att konvertera till Visma eEkonomi om du har version 5.0 eller senare av Visma Administration 2000.

Relaterade avsnitt

Bokför och fakturera på webben - Visma eEkonomi
Gör så här för att prova Visma eEkonomi
För över dina uppgifter till Visma eEkonomi
Om du använder Visma Administration 2000 med koppling till andra produkter
Jämför Visma Administration 2000 med Visma eEkonomi

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)

Sökord: Byta program, Konvertera