Visma Ekonomiöversikt

Visma Ekonomiöversikt är en tjänst från Visma Spcs som du kan använda tillsammans med Visma Administration 500/1000/2000 och Visma Förening.

Tjänsten når du via ikonen Ekonomiöversikt under programdelen Bokföring.

Via ikonen Ekonomiöversikt startar du tjänsten Visma Ekonomiöversikt där du får information om hur företaget går i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur och kassa och bank. Du kan ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt och du har även möjlighet att skriva ut rapporter, till exempel balans- och resultatrapporter. Dessa två kan du välja att få på engelska. Se filmen För över information till Visma Ekonomiöversikt.

När du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt innebär det att dina bokföringsuppgifter för bokföringsåret förs över till Visma Ekonomiöversikt. I samband med detta få du möjlighet att välja till och med vilket datum du vill göra överföringen. Även dina reskontrauppgifter uppdateras när du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt. Reskontrauppgifterna uppdateras fram till och med det datum du uppdaterar tjänsten.

Första gången du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt laddas en tilläggsmodul ner som gör det möjligt att föra över information mellan ditt program och Visma Ekonomiöversikt. Om du har problem att ladda ner tilläggsmodulen kan du göra det manuellt i Visma Ekonomiöversikt. Läs mer i Visma Ekonomiöversikt.

Använder du tjänsten Visma Scanner kan du från ett verifikat i resultat- eller balansrapporten titta på ett underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma Administration 2000. I programmet kan du ställa in att det ska skapas en verifikation per leverantörsfaktura. Detta är en förutsättning för att du, i Visma Ekonomiöversikt, ska kunna öppna upp underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation. Detta gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Där markerar du Leverantörsfakturajournal i rutan En verifikation per affärshändelse.

Visma Ekonomiöversikt stödjer inte kontoplanerna Bas95 och BAS96.

Relaterade avsnitt