Exportera verifikationer

Programdelen finns under Arkiv - Export - Verifikationer.

Om du inte vill exportera hela din bokföring utan bara vissa verifikationer kan du göra det med den här funktionen. Du kan välja att exportera ett intervall av verifikationer från en eller alla serier. Du anger intervallet antingen med datum eller mellan vissa verifikationsnummer. Exporten sker till SIE-4 format.

Om du vill att SIE-filen ska innehålla även borttagna rader markerar du Ta med borttagna rader och markering för tillagda rader.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Export - Verifikationer.
  2. Ange om du vill exportera alla verifikationsserier eller bara en viss serie.
  3. Välj om du vill exportera verifikationer för ett visst datumintervall eller mellan vissa verifikationsnummer. Har du valt att exportera alla serier går det enbart att ange datumintervall.
  4. Klicka på Starta export.

Programmet föreslår att filen (.SI) ska lägga sig i en SIE-mapp på din hårddisk. Har du ingen mapp som heter SIE får du upp en dialogruta med en fråga om den ska skapas. Har du angett en sökväg för Export - Import Sie och Verifikationer under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Övriga filer är det den sökvägen som föreslås.

  1. Klicka på Ja om du vill skapa en SIE-mapp. Om du klickar på Nej får du välja att spara filen i en annan mapp. Vi rekommenderar att du väljer Ja.
  2. Ange ett filnamn för filen du ska exportera.
  3. Klicka på Spara så exporteras din fil.
  4. Klicka på OK när exporten är klar.

Relaterade avsnitt