Förseningsavgift

Företag som drabbas av sena betalningar kan ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. Avgiften får endast tas ut på fakturor till företag, myndigheter och organisationer och inte till privatpersoner.

Avgiften kräver inget avtal eller annan förhandsinformation. Du behöver alltså inte ange på fakturan att avgiften kommer att tas ut, utan den kan tas ut omedelbart efter att fakturan förfallit till betalning. Rätten till att ta ut avgiften kan endast avtalas bort om det finns särskilda skäl till det.

Förseningsavgiften är en maxavgift, vilket betyder att om du väljer att ta ut 450 kronor direkt kan du inte senare lägga på påminnelseavgift, inkassoavgift och eventuell avgift för att upprätta en amorteringsplan.

Inställningar i programmet

Följande behöver du göra i programmet om du vill använda dig av förseningsavgift.

Om du alltid vill använda dig av förseningsavgift till en viss kund, gör du inställningen direkt på kunden. I annat fall kan du göra inställningen på respektive faktura.

Inställning på Kund

  1. Välj Försäljning - Kunder och välj önskad kund.
  2. Välj fliken Fler uppgifter.
  3. Markera Räntefakturering och Betalningspåminnelse om du vill kunna skicka ut betalningspåminnelse och räntefaktura.
  4. Se till att rutan för Påminnelseavgift inte är markerad.

Inställning på enskild faktura

  1. Öppna fakturan och välj fliken Kunduppgifter.
  2. Markera Räntefakturering och Betalningspåminnelse.
  3. Se till att rutan för Påminnelseavgift inte är markerad.

När du vill skicka ut en faktura på förseningsavgiften gör du det genom att skapa en separat kundfaktura för det. Där anger du beloppet 450 kr på en egen textrad eller om du lägger du upp en artikel för förseningsavgiften. Fakturan med förseningsavgiften ska inte ha någon markering i Räntefakturering eller Påminnelseavgift.

Du kan också välja att lägga in förseningsavgiften som en särskild rad på en räntefaktura. Observera att räntefakturan i detta fall inte får ha någon expeditionsavgift.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.