Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete

För att kunna skapa en faktura som innehåller rotarbete/rutarbete måste du först göra vissa inställningar i programmet.

 1. Välj Arkiv - Inställningar – Företagsinställningar – Försäljning.
 2. Markera Fakturerar husarbete.

Kontrollera att rätt uppgifter visas i fälten Skattereduktion i % och Maxbelopp per person. De förifyllda uppgifterna kan ändras beroende på regeringens beslut.

 1. Välj Stäng.

Nästa gång du skapar en faktura visas markeringsrutan Innehåller husarbete på fakturan. På de fakturor där du ska göra avdrag för husarbete markerar du den rutan.

Komplettera artikelregistret

För att underlätta din fakturering kan du även ange vilka artiklar du använder för rot- eller rutarbete.

 1. Välj Artikler/Lager - Artiklar och tjänster.
 2. Välj aktuell artikel.
 3. Ange vilken typ av rot- eller rutarbete som artikeln ska användas för vid fältet Typ av Rot/Rut. De olika typerna som finns att välja mellan är framtagna av Skatteverket.

När du sedan väljer in denna artikel på din husfaktura blir kolumnen Typ av Rot/Rut förifylld.

Om du har många artiklar upplagda i ditt artikelregister som är aktuella för fakturering av rot- eller rutarbete kan du massuppdatera ditt artikelregister med dessa värden. Läs mer i avsnittet Massuppdatera, kommando.

Byt fakturamall

För att korrekta uppgifter ska komma med på fakturautskriften måste du antingen byta fakturamall eller göra ändringar i den mall du använder idag.

Gör så här för att byta mall:

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar.
 2. Ställ markören på Fakturor i kolumnen Dokument.
 3. Klicka på pilen i kolumnen Mallar. Nu får du upp alternativa mallar.
 4. Välj en mall som avslutas med ...stöd för hus i kolumnen Mallnamn och klicka på Plocka.
 5. Klicka på Stäng.

Om du vill använda din företagslogga väljer du en mall för logotyp. I denna mall måste du sedan lägga in din logotyp.

Personnummer på fakturautskriften

Det finns inte någon lag på att personnumret ska finnas med på kundfakturan. Men om du vill ha med personnumret kan du lägga till det som en textrad på kundfakturan. Textrad skapar du genom att välja kommandot Textrad, eller Ctrl+T.

Du kan också välja att lägga till fält för personnummer på din befintliga fakturamall, så att personnumret automatiskt skrivs ut på fakturan när du skapar den. Läs mer i avsnittet Lägg till personer/fält i mall för husarbete, malländring.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Beslut
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Husarbete i Visma Administration 2000
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.