Hantera restaurangmoms

Här hittar du information om hur du hanterar restaurangmoms i programmet.

Gör så här för att ändra momsen:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Moms. Kontrollera vilken momskod som motsvarar 12 % moms.

Om du inte använder dig av artikelkonteringar på dina artiklar kan du välja den momskod som motsvarar 12 % moms i rutan Vanligaste. I vårt exempel Momskod 2. Den momskod du anger här visas som förslag för varje ny artikel du lägger in i artikelregistret.

De redan registrerade fakturorna påverkas inte av denna ändring. Ändringen gäller från och med nästa nya faktura.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar. Artikelkonteringarna styr bland annat vilken moms det blir på artikeln och vilka försäljningskonton som används.
  2. Välj momskoden som motsvarar 12 % moms på de artikelkonteringar som är berörda av restaurangmomsen. Tänk även på att du använder ett försäljningskonto för 12 %. I vårt exempel Momskod 2.

  1. Lägg upp artikelkonteringskoden som du har skapat/ändrat på de berörda artiklarna genom att gå in under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter och fältet Kontkod. Du kan även här skapa en ny artikelkontering direkt från artikeln genom att klicka på Ny.

När du sedan fakturerar denna artikel blir det 12 % moms. Om du inte använder dig av artiklar när du fakturerar eller lägger in en textrad med belopp på fakturan, får du manuellt ändra momskod till den som avser 12 % moms och rätt försäljningskonto.

Byta fakturamall

Om du inte använder en mall som stödjer restaurangmoms måste du byta fakturamall.

För att byta mall gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar.
  2. Ställ markören på Fakturor i kolumnen Dokument.
  3. Klicka på pilen i kolumnen Mallar. Nu får du upp alternativa mallar.
  4. Markera en mall i kolumnen Mallnamn.
  5. Klicka på Plocka och därefter på Stäng.

Om du vill använda din företagslogotyp väljer du en mall för logotyp. I denna mall måste du sedan lägga in din logotyp.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor,
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
QR-kod på kundfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.