Visma Administration 2000

Så här fakturerar du i ditt program

Det smidigaste sättet att fakturera i ditt program är att använda dig av tjänsten Visma AutoInvoice. I företagsinställningarna kan du ange att du vill skicka alla dina fakturor via tjänsten. Det innebär att när du skriver ut en faktura skickas den till Visma AutoInvoice som tar hand om den och skickar den vidare till din kund enligt det utskriftsval du har angett. Du kan välja att skicka fakturan som brev, pdf eller e-faktura. Genom att använda Visma AutoInvoice behöver du inte själv skriva ut, frankera och posta dina fakturor, utan allt detta sköts via tjänsten.

1. Gör inställningar för Visma AutoInvoice

Innan du skapar dina fakturor ska du göra inställningar för att skicka alla fakturor via Visma AutoInvoice. Läs mer om hur du gör dessa inställningar i avsnittet Visma AutoInvoice, företagsinställningar.

kundregistret lägger du in kundens organisationsnummer så att programmet känner av om kunden kan ta emot e-faktura, samt gör inställningar för hur respektive kund vill ta emot sina fakturor. Läs mer i avsnitten Kunder, fliken Utskriftsval och Skicka dokument via Visma AutoInvoice.

2. Skapa faktura

Skapa din faktura. Läs mer i avsnittet Skapa kundfaktura.

3. Skriv ut och skicka faktura

Kontrollera att du har rätt utskriftsval och skriv ut fakturan. Fakturan skickas nu via Visma AutoInvoice med det utskriftsval du har gjort.

Läs om de olika utskriftsvalen i avsnittet Utskriftsval.

4. Leverans till kund

Visma AutoInvoice tar emot din faktura och ser sedan till att leverera den till din kund enligt de inställningar du har valt, helt elektroniskt, som e-post med en bifogad pdf eller som pappersfaktura via brev.

Relaterade avsnitt

Visma AutoInvoice
Skicka dokument via Visma AutoInvoice
Skapa kundfaktura
Kunder, fliken Utskriftsval
Utskrift av dokument
Kundfakturor, fliken Faktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)