Artikelkonteringar, företagsinställningar

Artikelkonteringar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar.

Här anger du hur artiklar ska konteras vid försäljning och inköp. Om du hanterar många olika artiklar på samma sätt behöver du bara lägga upp en enda kod för dem. Koderna som du skriver in med tillhörande konteringar, visas som förslag när du registrerar en ny artikel och används vid fakturahanteringen. Konteringarna används när fakturor och lagerförändringar bokförs.

Programmet kontrollerar att de kontonummer du anger verkligen finns i din kontoplan. Du kan, för varje konto, välja ett kontonummer i kontoplanen genom att klicka på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned och sedan dubbelklicka på kontot. I kontoplanen kan du också välja att lägga in ett nytt konto, eller ändra ett befintligt.

Du kan även lägga upp nya, ändra och radera befintliga artikelkonteringar.

Relaterade avsnitt

Artiklar/lager, företagsinställningar
Artikelgrupper, företagsinställningar
Enheter, företagsinställningar
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.