Artiklar/lager, företagsinställningar

Här anger du några basinställningar för hanteringen av artiklar i programmet. Under Normalvärden för nya försäljningsprislistor skriver du in den avrundning som ska användas vid prisomräkning av artikelpriser i försäljningsprislistor.

Inställningarna under Normalvärden för ny artikel är värden som används som förslag när du lägger upp en ny artikel. Under Normalvärden för ny rad i paketartikel kan du ange vad som ska läggas in som standardvärde för utskrift av artikelrader för paketartiklar. Du kan göra separata inställningar för de olika dokumenten. Det du anger här läggs in som förslag.

Du kan även välja vilken radtyp som ska skapas automatiskt på första raden i varje nytt dokument, antingen artikelrad eller textrad.

Relaterade avsnitt

Artikelgrupper, företagsinställningar
Artikelkonteringar, företagsinställningar
Enheter, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.