Betalningar, företagsinställningar

Inställningarna hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

De inställningar du gör här är gemensamma för dina in- och utbetalningar. Kontrollera om din bank finns med i listan över banker att välja, i så fall väljer du den, annars väljer du Annan bank. När du väljer Annan bank kan dina svenska betalningar endast skickas i betalformatet LB. Du lägger också in sökvägen till din internetbank och till den mapp som ska föreslås vid inläsning av återrapporteringsfiler.

Läs mer i Utbetalningar, företagsinställningar och Inbetalningar, företagsinställningar om de inställningar du behöver göra för att kunna arbeta med in- och utbetalningar.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.