Visma Administration 2000

SIE, företagsinställningar

I programmet har du möjlighet att läsa in en SIE-fil som är exporterad från det egna programmet eller från något annat program som stöder SIE, exempelvis fakturerings- och löneprogram. På detta sätt kan du till exempel överföra hela eller delar av bokföringen till och från din revisor eller redovisningsbyrå. Läs mer i avsnittet Importera, kommando.

Vill du att överföringen från andra program till Visma Administration 2000 ska ske automatiskt ska du markera Automatik. Då kommer programmet att fråga dig om du vill importera filen eller inte när du går in under Bokföring - Verifikationer. Läs mer i avsnittet Importera återkommande SIE-filer.

Relaterade avsnitt

Importera återkommande SIE-filer

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)