Verifikationsserier, fliken Serier, företagsinställningar

Verifikationsserier hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Verifikationsserier, fliken Serier.

Om du vill dela in dina verifikationer i olika kategorier kan du använda den här funktionen. Du kan exempelvis tilldela de olika journaltyperna egna serier. Om du vill ha en särskild serie som din redovisningsbyrå kan använda ska du ange det på fliken Redovisningsbyrå.

I den här tabellen ser du alla serier som finns upplagda. Du kan skapa nya, ändra och radera befintliga serier.

Relaterade avsnitt