Momsrapport E-G, företagsinställningar

Momsrapport E-G hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Moms, fliken Momsrapport E-G.

I fönstret ser du uppställningen enligt utseendet på momsrapporten och varje ruta är namngiven likt mervärdesskattedeklarationen. Klickar du på knappen Visa visas vilka konton som tillsammans bildar beloppet vid aktuell ruta på momsrapporten. I den här bilden kan du byta konton så att rätt konton hamnar på rätt ställe i momsrapporten. På denna flik kan du arbeta med block E-G på momsrapporten.

Knappen Visa

När du klickar på knappen Visa visas en dialogruta där du väljer vilka konton som ska hamna i respektive ruta i momsrapporten. Du ser alla konton som är knutna till den ruta på momsrapporten som du valt att titta på. Du kan ta bort konton och lägga till konton. Om du lägger till ett konto här få det med automatik rätt momsrapportkod i kontoplanen. Tänk på att ett konto kan endast ha en momsrapportkod, det vill säga att ett konto kan bara finnas med i en ruta på momsrapporten. Detta innebär att om du råkar lägga till ett konto på en ruta som redan finns upplockat på en annan ruta så är det sista ändringen som gäller.

Relaterade avsnitt