Arbeta med Visma Advisor/Byråstöd - Visma eEkonomi Fakturering

Med Visma eEkonomi Fakturering sköter kunden sin fakturering på nätet, medan ni på byrån arbetar med bokföringen i Visma Administration 2000. De fakturor som din kund skapar och de inbetalningar som registreras i Visma eEkonomi Fakturering hämtas automatiskt när Visma Administration 2000 öppnas via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect.

För att Visma Administration 2000 och Visma eEkonomi Fakturering ska fungera tillsammans måste du som byrå bjuda in din kund till ett samarbete i tjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration samt använda Visma Administration 2000 via Visma Byråstöd eller Visma Advisor.

Läs mer om samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration.

Bjud in till samarbete

Samarbetet startas genom du som byrå bjuder in din kund från Visma Byråstöd/Visma Advisor. Detta görs genom att aktivera samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration under fliken Programval.

För att kunna bjuda in kunden till ett samarbete krävs det att du som byrån har:

  • Visma Administration i någon av varianterna 1000 eller 2000, version 2020.0 eller senare
  • Visma Byråstöd (version 5.91 eller senare) eller Visma Advisor tillsammans med Visma Advisor Connect (version 1.68 eller senare)
  • ett konto och inloggning till vismaspcs.se

I samband med inbjudan skickas ett mejl till kunden med en uppmaning om att logga in på vismaspcs.se och godkänna samarbetet. Eftersom din kund kan ha olika upplägg hos Visma Spcs idag kan aktiveringsförfarandet skilja sig något.

Läs mer i avsnittet Aktivera samarbetet i Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration i programhjälpen för Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Inställningar

För att kontrollera att samarbetet har aktiverats går du till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Advisor/Byråstöd i Visma Administration 2000. Här ska Visma eEkonomi Fakturering vara markerad. Här kan du också markera om du vill att vissa register alltid ska uppdateras med information från Visma eEkonomi Fakturering när du synkroniserar.

I samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration ingår även tjänsterna Visma Ekonomiöversikt Start och Visma Scanner. För att de ska bli aktiverade i ditt program går du till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster och klickar på knappen Synkronisera.

Uppgifter som synkroniseras

Varje gång du startar Visma Administration 2000 via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect får du en fråga om du vill synkronisera de fakturor och inbetalningar som din kund har registrerat i Visma eEkonomi Fakturering. Samtidigt synkroniseras då även vissa register. Du kan också göra en manuell synkronisering genom att välja kommandot Synka - Visma eEkonomi Fakturering under Försäljning - Kundfakturor.

För alla programdelar, utom Betalningar, görs alltid överföringen av information från Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration 2000. Aldrig tvärtom. När det gäller betalningar för fakturor som kommer från Visma eEkonomi Fakturering så synkroniseras de i båda riktningarna.

I avsnittet Synka - Visma eEkonomi Fakturering, kommando kan du läsa mer om vad som händer när du synkroniserar, hur dokumenten hanteras och vilka register som påverkas.

Effektivisera sambarbetet med din kund

När du bjuder in till samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration ingår även tjänsterna Visma Scanner och Visma Ekonomiöversikt Start. Genom att använda dessa kan du effektivisera samarbetet med din kund.

För att automatisera flödet när det gäller leverantörsfakturor och kvitton kan din kund scanna/fota sina underlag med appen Visma Scanner. Kunden kan även nå scanner-funktionen via appen Visma eEkonomi. Underlag som fotas med appen skickas direkt till Visma Administration 2000, där du får en notis om att det finns nya underlag att läsa in.

Du som byrå kan använda Visma Ekonomiöversikt Start som rapporteringsverktyg, för att på ett enkelt sätt ge kunden en tydlig överblick över hur företaget går. Du laddar upp bokföringen till Visma Ekonomiöversikt Start, därifrån kan du sedan med aktuella diagram och siffror visa hur företaget går och du kan skapa enkla och snygga rapporter till din kund.

Vill du effektivisera ytterligare kan du och din kund skicka och ta emot e-fakturor direkt från era respektive program. Vill du stå som betalningsmottagare för de e-fakturor som skickas bjuder du in din kund till samarbete i Digitala fakturor och dokument. Läs mer om hur du aktiverar samarbetet via Visma Advisor eller Visma Byråstöd. Vill du läsa mer om hur du kan arbeta effektivare med dina kunder genom att skicka och ta emot e-fakturor hittar du information om det här.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.