Gör årsavslut för statistikuppgifter

Funktionen för att göra ett årsavslut finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Årsavslut statistikuppgifter.

För att föra över statistiken i kundreskontran, leverantörsreskontran samt artiklar från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Det som flyttas över är bland annat omsättning och täckningsbidrag per kund och per artikel, samt föregående års inköp och årets inköp för leverantörer.

Du kan se ändringarna på fliken Statistik för respektive kund och artikel. Statistiken för leverantörerna ser du på flik Lev uppgifter.

När du gör ett årsavslut berörs inte bokföringsår eller andra uppgifter som hör till bokföringen. Årsavslut för det gamla året kan du även göra när du påbörjat det nya året.

Gör så här för att genomföra ett årsavslut:

  1. Se till att alla årets fakturor är skickade.
  2. Välj Arkiv - Företagsunderhåll - Årsavslut statistikuppgifter.
  3. Klicka på Säkerhetskopiera. Det är viktigt att ta en säkerhetskopia på ditt företag eftersom du inte kan återställa statistiken om du väljer fel datum. Du kan läsa mer om säkerhetskopiering i avsnittet Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag. Spara säkerhetskopian i en mapp som tydligt talar om vad det handlar om.
  4. Klicka på Nästa.
  5. Klicka på Slutför.
  6. Ange till och med vilket datum du vill föra över statistikuppgifterna.
  7. Klicka på OK för att genomföra årsavslutet.

Statistikuppgifterna är nu överförda till föregående år. Innevarande år är noll förutsatt att du inte har registrerat något på det nya året.

Nu kommer du automatiskt till inställningarna för nummerserier. Om du vill ändra nummerserierna för det nya året gör du det här. Om du vill ändra detta senare hittar du nummerserien under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier.

Vill du ha ett system där du börjar på 1 varje år måste du börja med året, till exempel 20XX0001, 20XY0001 etc.

Du kan ändra nummerserien så att det går att ange ett nummer som redan finns, men när du t ex skapar en ny leverantörsfaktura får du ett meddelande om att dokumentet redan finns, se även Nummerserier, företagsinställningar.

Relaterade avsnitt