Visma Administration 2000

Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura

Om du har skapat följesedlar i Visma Administration 2000 under Inköp - Inkommande följesedlar och inte plockat upp följesedeln på en leverantörsfaktura får du felaktigheter i ditt program.

 • Om du har skrivit ut lagerförändringsjournalen efter det att du skapade följesedeln har värdet för inleveransen bokats upp på konto Skuld inkommande följesedel.
 • Plockar du inte upp följesedeln på en leverantörsfaktura ligger följesedeln kvar i systemet. Beloppet på kontot Skuld inkommande följesedel som bokades upp på lagerförändringsjournalen motkonteras inte, vilket leder till att du slutligen har ett stort belopp på detta konto.

Du bör inte bokföra bort detta belopp enbart i bokföringen då följesedeln inte är färdigbehandlad i systemet. Hur du plockar upp en inkommande följesedel på en leverantörsfaktura, kan du läsa i Registrera leverantörsfaktura.

Om du har plockat upp följesedeln på en leverantörsfaktura men sedan makulerat denna leverantörsfaktura uppstår samma problem som ovan, dvs kontot Skuld inkommande följesedel blir inte motkonterat.

För att rätta till problemet med att följesedlarna ligger kvar och att kontot Skuld inkommande följesedel har ett stort belopp i kredit ska du skapa en ny leverantörsfaktura där du plockar upp den inkommande följesedeln. Därefter skapar du en kreditfaktura av den nya leverantörsfakturan och tar bort markeringen för Lagerför på fliken Art kontering.

Gör så här:

 1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
 2. Klicka på Ny (eller Ctrl+N).
 3. Välj fliken Följesedlar.
 4. Markören står nu i den lilla tabellen längst upp.
 5. Hämta upp den inkommande följesedeln med hjälp av listknappen bredvid Fsedels regnr.
 6. Ange beloppet för artikelraderna genom att välja kommandot Godkänn preliminärt belopp. Vill du ange ett annat inpris skriver du det manuellt i kolumnen Belopp.
 7. Välj fliken Faktura.
 8. Ange totalbeloppet i rutan Mallvärde. Beloppet som ska anges är det som visas som diff.

Nu är följesedeln markerad som fakturerad och nu ska leverantörsfakturan du skapade krediteras.

 1. Välj kommandot Skapa kreditfaktura.

Du får automatiskt upp löpnumret på leverantörsfakturan som ska krediteras.

 1. Välj Kreditera hela fakturan.
 2. Välj fliken Art kontering på kreditfakturan och ta bort markeringen för Lagerför.

Observera att det är viktigt att ta bort den här markeringen om du inte vill att artikeln ska levereras ut från ditt lager. Har du däremot levererat in artikeln på den felaktiga leverantörsfakturan via fliken Art kontering eller via Manuella inleveranser ska artikeln leveraras ut från lagret och då ska markering i Lagerför vara kvar. Utleveransen blir korrekt eftersom du tidigare haft dubbelt i lagret då både följesedeln och artikelkonteringen på leverantörsfakturan påverkar lagret.

Det blir problem om du har olika inpriser på artikeln. För att få ditt lagervärde korrekt bör du leverera ut allt du har i lagret på denna artikel och därefter göra manuella inleveranser med rätt inpris på respektive antal när du levererar in igen. För att göra en manuell inleverans väljer du Artiklar/Lager - Manuella inleveranser.

För att få leverantörsreskontran att stämma ska du göra en betalning på både kreditfakturan och leverantörsfakturan.

 1. Välj fliken Betalningar på kreditfakturan och välj kommandot Kvitta debet mot kredit.
 2. Välj Skriv ut - Lagerförändringsjournal. Denna får inte vara daterad tidigare än den sista lagerförändringsjournalen du skrev ut. På journalen ser du att beloppet på konto 2995 bokas bort.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning
Gör avstämning på kontot Skuld inkomna följesedlar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)