Ändra datum m m, kommando

Kommandot Ändra datum m m kan du använda för att göra ändringar på de betalningar du har markerade under Betalningar - Utbetalningar.

Du kan göra följande ändringar:

  • Ändra betaldatum. Du kan antingen välja att använda förfallodatum som betaldatum, ange ett valfritt betaldatum eller att inte ändra betaldatumet alls. Om betalningen har status Betald kommer betaldatumet inte att ändras.
  • Ändra statusen till Betald.
  • Ändra betalkurs. Har du markerat utländska betalningar kan du markera Ändra betalkurs och ange den betalkurs som gällde för betalningen.

Du kan kombinera ovanstående ändringar eller bara göra en av dem. Vill du göra ändringar utan att påverka betaldatumet markerar du Ändra inte betaldatum.