Ändra betalstatus utbetalningar, kommando

Med hjälp av kommandot Ändra betalstatus kan du gå in och ändra status på dina betalningar.

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
  2. Markera de betalrader du vill ändra i listläget.
  3. Välj kommandot Ändra betalstatus.
  4. Välj den status du vill ändra till. Du kan välja mellan Betald, På väg och Ej betald.

Detta kommando använder du t ex när du får en betalningsbekräftelse från Bank-/PlusGirot på att dina betalningar är utförda. Då ändrar du betalstatus till Betald.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.