Betala utan faktura, kommando

Du kan göra utbetalningar via betalfil utan att du har någon faktura som grund, t ex betalning till skattekontot. Detta gäller endast för utbetalningar i svensk valuta.

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
  2. Klicka på knappen Ny eller välj kommandot Betala utan faktura.
  3. Skriv in utbetalningsdatum i rutan Betaldat. Som förslag får du dagens datum.
  4. Om du har leverantören upplagd kan du hämta uppgifterna genom att skriva in leverantörsnumret eller plocka upp leverantören med listknappen. Annars skriver du in  namn och adress.
  5. Skriv in  belopp att betala.
  6. Som skuldkonto väljer du det konto du vill debitera beloppet, t ex skattekontot och som utbetalningskonto väljer du det konto du vill kreditera, t ex checkräkningskontot.
  7. Fyll i fältet OCR/Refnr om du har något sådant. Annars skriver du in de uppgifter mottagaren behöver i fältet Meddelande. Du kan använda max 25 tecken.
  8. Skriv in bankgiro- eller plusgironummer om det inte hämtas från leverantörsregistret.
  9. Klicka på knappen Lista och du har nu den nya betalningen i listan och kan välja att plocka upp den på nästa betalfil.