Direktbetala AutoCollect, kommando

Kommandot Direktbetala hittar du i programdelen Kundfakturor.

Detta kommando används om din kund gör en inbetalning direkt till dig, trots att du har skickat den förfallna fakturan till AutoCollect.

Direktbetalningen kommer med på inbetalningsjournalen för de inbetalningar du gör.

Använder du dig av funktionen Återrapportering inbetalningar och läser in en fil som innehåller inbetalningar för ett pågående uppdrag hos AutoCollect måste du också göra en direktbetalning om din kund har gjort en inbetalning direkt till dig. Du får information om detta genom att raden får en röd ikon. När direktbetalningen är behandlad hos AutoCollect tar du bort den röda ikonen genom att markera raden och klicka på knappen Radera.

En direktbetalning på en faktura som är skickad till AutoCollect går inte att ångra.

Relaterade avsnitt