Visa FIFO-priser, kommando

När du väljer kommandot Visa FIFO-priser visas en bild med de inleveranser som ligger till grund för lagervärderingen enligt FIFO-principen.