Hämta underlag - Visma Tid Smart/Pro, kommando

Detta kommando visas endast om du har en markering för Visma Tid Smart/Pro under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration. Du kan använda kommandot i listläget för Försäljning - Kundfakturor och Försäljning - Order.

Observera att du inte kan hämta underlag från Visma Tid Smart/Visma Tid Pro som innehåller paketartiklar.

Gör så här:

  1. Välj Kundfakturor eller Order.

Om det finns underlag att importera från Visma Tid Smart/Visma Tid Pro visas det i informationslisten ovanför arbetsbilden. Informationslisten visas endast i den programdel som du har angett att du vill läsa in underlag till.

  1. Välj kommandot Hämta underlag - Visma Tid Smart/Pro. Du kan också klicka på Läs in.
  2. Klicka på Ja.

När importen är klar får du information om hur många poster som har importerats.

Innehåller underlagen nya kunder, projekt eller resultatenheter får du en fråga om du vill lägga upp dessa i programmet.

  1. Klicka på OK.

Nu har fakturan/ordern skapats enligt det underlag som lästes in från Visma Tid Smart/Visma Tid Pro. Du hittar fakturan under Försäljning - Kundfakturor och ordern under Försäljning - Order.

Om något går fel när du försöker läsa in underlag från Visma Tid Smart/Visma Tid Pro kan du alltid välja att läsa in samma underlag på nytt. Det gör du genom att i Visma Tid Smart/Visma Tid Pro välja Fakturering - Fakturaunderlag och klicka på knappen med Visma-loggan på raden för fakturaunderlaget.

Vill du göra om en inläsning trots att den är genomförd och fakturan/ordern är skapad, måste du makulera den skapade fakturan/ordern innan du läser in underlaget på nytt.