Hämta - Visma Kundfaktura, kommando

Detta val finns endast om du arbetar med programmet via Visma Advisor eller Visma Byråstöd och har markering för Visma Kundfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Byråstöd. Hämtning genomförs automatiskt vid programstart.

Du kan också välja kommandot Hämta - Visma Kundfaktura. Då kommer programmet att kontrollera om det finns några fakturor att hämta till detta bolag. Programmet talar om hur många fakturor som hämtades samt hur många som inte kunde hämtas.

Om det finns några varningar eller fel får du upp en Infolista med detta.

Innehåller fakturorna nya kunder, artiklar, projekt, konton, enheter, valutor, betalningsvillkor etc, får du upp information om detta. Dock är det endast ett fåtal uppgifter som läggs upp i respektive register automatiskt.

Det är också viktigt att veta att eventuella ändringar i dessa register inte heller uppdateras när du hämtar en faktura, utan du måste underhålla detta själv.

De olika posterna som kan läggas upp vid hämtning av faktura och informationen de kan innehålla är:

Artikel Artikelnr ,Benämning och Annan benämning
Betalningsvillkor Kod och Text
Distrikt Distrikt och Benämning
Enhet Enhet, Språkkod, Benämning, Decimaler och om den är inhemsk eller ej
Konto Konto, Benämning, markerar Aktivt och lägger in det på det bokföringsår som fakturadatumet tillhör
Kund Kundnr, Kundnamn och Organisationsnummer
Länder Kod och Benämning
Leveransvillkor Kod och Text
Leveranssätt Kod och Text
Projekt Projektnr, Namn och Projekttid
Referens/Attest Sign och Namn, samt markering för säljare
Resultatenhet Resultatenhet och Namn
Speditör Kod och Benämning
Språk Kod och Benämning
Valutakurser Kod och Benämning

Det är viktigt att du själv går in i respektive register och lägger till de uppgifter som behövs för att kunna använda dem i fortsättningen.

Alla uppgifterna som finns på fakturan kommer att importeras till fakturaregistret så att fakturan har samma uppgifter hos dig som hos din kund. De uppgifter som inte följer med är t ex vilken mall som används.