Visma Administration 2000

Importera, kommando

När du väljer kommandot Importera kan du importera en SIE-fil som är exporterad från ditt program eller från något annat program som stöder SIE, exempelvis ett löneprogram. På detta sätt kan du till exempel överföra hela eller delar av din bokföring till och från din redovisningsbyrå.

Varje gång verifikationsfönstret öppnas kollas de importalternativ du har markerat för Automatik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - SIE. Om någon av filerna som är markerade för automatik indikerar att det finns data att importera, som inte är importerade sedan tidigare, startar importen automatiskt.

Du kan även använda kommandot Importera för att importera en fil som inte läses in automatiskt.

Varje gång du startar en import gör programmet en kontroll av SIE-filerna. Om programmet upptäcker något fel på importfilen får du meddelande om det. I dialogrutan som visas ser du dels vilken typ av fel det är och vilken post som är fel. Vid vissa fel betraktar programmet hela importfilen som felaktig. Då måste felet rättas till innan importen kan köras. Andra meddelanden är inte så allvarliga utan du kan slutföra importen innan du rättar felet.

Relaterade avsnitt

SIE, företagsinställningar
Importera IB från SIE, kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)