Gå till internetbank, kommando

När du väljer kommandot Gå till internetbank kommer du direkt till din banks internetsida, under förutsättning att du har angett en sökväg till den under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.