Kolliinformation, kommando

När du arbetar med order till kund kan du ange information om hur leveransen är förpackad. Du kan också bifoga information om vikt, volym, batchnummer, serienummer m m.

Kolliinformationen kommer inte med på någon utskrift från programmet utan används främst av tredjedpartslösningar som integrerar mot Visma Administration.

Gör så här:

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Öppna fönstret Kolliinformation genom att välja kommandot Kolliinformation eller högerklicka med musen på någon rad i ordern och välj Kollinformation i listan som visas.
  3. Klicka på knappen Nytt kolli för att skapa ett nytt kolli. Du lägger till underkollin till de kollin du skapat genom att klicka på knappen Nytt underkolli och till underkollit kan du lägga till ytterligare ett underkolli osv.
  4. Ange vilka artiklar som ingår i ett kolli eller i ett underkolli genom att klicka på knappen Lägg till innehåll.

I rutan Kolli (den övre tabellen) visas de kollin och underkollin du skapat. Här kan du även skriva in information i de kolumner som finns tillgängliga på varje kollirad.

I rutan Innehåll (den nedre tabellen) visas information om vilka artiklar som ingår i det kolli du har markerat i rutan Kolli. Du behöver inte fördela artiklar i kolli om du t ex bara vill ange information om antal kollin och hur de är förpackade.

Om du har skapat kollin och underkollin för en order och fördelat artiklar i olika kollin kompletteras artikelrader som ingår i kolliinformationen med en symbol. Symbolen, en rund ring, visas framför artikelnumret och kan vara ofylld, halvfylld eller helt fylld med svart färg beroende på om inga, några eller alla artiklar är fördelade som innehåll i kollin.

Så här kan det se ut på ordern när artiklarna är helt eller delvis fördelade i kollin:

  1. Klicka på Stäng när du är klar.

Om du arbetar med inkommande följesedlar via en integrationslösning kan du även välja kommandot Kolliinformation via Inköp - Inkommande följesedlar. Det är inte möjligt att ändra uppgifterna som då visas eftersom informationen beskriver hur leveransen paketerats av avsändaren.