Kommentar, kommando

Det här är en funktion som du kan använda för att skriva egna kommentarer om ett visst dokument. Funktionen kan användas på verifikationer, offerter, order, avtalsfakturor och fakturor. Kommentaren visas endast i programmet, den kan alltså inte skrivas ut separat och den kommer inte heller med när till exempel en offert, order, avtalsfaktura och faktura skrivs ut.

Kommentaren följer med i följande fall:

  • När du skapar en order från en offert följer kommentaren med till ordern.
  • När du skapar en faktura från en order följer kommentaren med till fakturan.
  • När du skapar en faktura från ett avtal följer kommentaren med till fakturan.

Om det finns en kommentar på ett dokument är kommandot markerat i menyraden. Du kan också välja att lägga till kolumnen Kommentar i tabellen i listläget. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.