Kommentar, kommando

Det här är en funktion som du kan använda för att skriva egna kommentarer om ett visst dokument. Funktionen kan användas på offerter, order, avtalsfakturor och fakturor. Kommentaren visas endast i programmet, den kan alltså inte skrivas ut separat och den kommer inte heller med när själva offerten, ordern, avtalsfakturan och fakturan skrivs ut.

Kommentaren följer med i följande fall:

  • Om du skapar en order från en offert följer kommentaren med till ordern.
  • Om du skapar en faktura från en order följer kommentaren med till fakturan.
  • Om du skapar en faktura från ett avtal följer kommentaren med till fakturan.

Om det finns en kommentar på ett dokument är kommandot markerat i menyraden.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.